CzechEnglishDeutschRussianFrenchSpanish
Překlady, tlumočení, konferenční servis
MARVEL, s.r.o., V Jámě 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: +420 224 222 045

Ceny

Naše agentura stanoví ceny po dohodě se zákazníkem a to podle stupně odbornosti, objemu zakázky a termínu vyhotovení, a dále pak podle speciálních požadavků zákazníka např. zpracování dokumentu v nestandardním formátu, překlady určené pro odborné publikace, výroční zprávy, manuály, dokumenty pro výběrová řízení, zpracování zakázek pro zahraniční partnery.

Níže uvedené ceny jsou orientační.
 

 

 

překlady z běžného do českého jazyka 1,50Kč/slovo
angličtina, španělština , francouzština , italština , němčina , ruština , polština  

 

překlady z českého jazyka do běžných jazyků 1,60,Kč/slovo
angličtina, španělština , francouzština , italština , němčina , ruština , polština  

 

překlady z českého do slovenského jazyka a naopak 1,- Kč/slovo

 

překlady ze slovenského do běžných jazyků 1,60,- Kč/slovo

 

překlady z běžných jazyků do běžných jazyků 2,40- Kč/slovo

 

překlady z nestandardních jazyků do českého jazyka 1,60,- Kč/slovo
chorvatština , ukrajinština , řečtina , norština , maďarština
švédština , dánština, finština , bulharština , slovinština
rumunština , portugalština , holandština
 

 

z českého jazyka do nestandardních jazyků 2,30,- Kč/slovo
chorvatština , ukrajinština , řečtina, norština , maďarština
švédština , dánština , finština , bulharština , slovinština
rumunština , portugalština , holandština
 

 

z exotických jazyků do českého jazyka od 2,40,- Kč/slovo
japonština, čínština, vietnamština, korejština, arménština, hebrejština,
mongolština, turečtina, albánština
od 600,- Kč/NS

 

z českého jazyka do exotických jazyků od 2,40,- Kč/slovo
japonština, čínština, vietnamština, korejština, arménština, hebrejština,
mongolština, turečtina, albánština
od 600,- Kč/NS

Standardní termín vyhotovení překladů 2 dny (max. 6 NS/den).
NS = normalizovaná strana, tj. 30 řádků po 60 úhozech, při počítačovém zpracování 1800 bytů tj. cca 240 slov.

K výše uvedeným speciálním cenám vám rovněž nabízíme množstevní slevy. V případě, že u naší agentury objednáte překlady nad 500 NS/6 měsíců poskytneme vám slevu ve výši 2% formou dobropisu.

Překlady se soudním ověřením

překlad úředního dokumentu (běžný jazyk) 450,- Kč/OS
překlad úředního dokumentu (nestandardní jazyk) 600,- Kč/OS
překlad úředního dokumentu (exotický jazyk) od 900,- Kč/OS

Příplatky

  % ze základní sazby
Zvláštní grafická úprava překladu (grafy, tabulky, transkripce překladu do spec. PC programu) 0 %
Překlady vypracované během víkendu a ve svátek 0 %
Spěšnost - překlad do 12 hodin:  
    do 6 NS 30 %
    7 – 20 NS 40 %
   nad 20 NS  60 %
Spěšnost - překlad do 24 hodin:  
    do 6 NS 0 %
    7 – 20 NS 30 %
   nad 20 NS  50 %
Spěšnost - překlad do 48 hodin:  
    do 6 NS 0 %
    7 – 20 NS 0-15 %
   nad 20 NS  20 %
Spěšnost - překlad přes noc:  
    podle počtu NS 75-100 %

Korektury

Jazyková korektura (český jazyk) od 120,- Kč/OS
Jazyková korektura (ostatní jazyky) od 170,- Kč/OS

Poplatky za storno

překlad zrušen do 5 hod. po zadání 15%
překlad zrušen do 24 hod. po zadání 75 %
překlad zrušen déle než 24 hod. po zadání 100 %

Poznámky
Překladem se rozumí překlad souvislého textu editovaného v příslušném textovém editoru bez tabulek, DTP a jiných grafických úprav.

NS = normalizovaná strana, tj. 30 řádků po 60 úhozech, při počítačovém zpracování 1800 bytů tj. cca 240 slov.

Denní norma pro 1 pracovní den je 6 NS cílového textu.
Ceny jsou orientační a mohou se lišit v případě velmi specializovaných textů.
Den zadání a den odevzdání překladu, víkendy a svátky se do dodacích lhůt nezapočítávají.

Konsekutivní tlumočení

1/2 dne (1 – 4 hod.) 3.300,- Kč
1 den (1 – 8 hod.) 6.000,- Kč
příplatek za tlumočení objednané týž den 50%
přirážka za tlumočení v sobotu 50%
za bilingvní tlumočení 50%

Simultánní tlumočení

1/2 dne (1 – 4 hod.) 4.000,- Kč
1 den (1 – 8 hod.) 8.000,- Kč
příplatek za tlumočení objednané týž den 50%
přirážka za tlumočení v sobotu 50%
za bilingvní tlumočení 50%

Tlumočnická technika

Tlumočnickou techniku – tzn. Kabinu pro simultánní tlumočení, přijímače se sluchátky, mikrofony, ozvučení sálu, hostesky k vydávání staniček atd. – zajistíme dle konkrétní poptávky zákazníka.

Hostesky

bez jazykových znalostí 1.500,- Kč
s jazykovými znalostmi 2.000,- Kč

Storno poplatky

7 a více dnů před začátkem akce 50%
7 – 2 dny před začátkem akce 80%
1 den před akcí nebo v den akce 100%

Poznámky

Délka pracovního dne tlumočníka je 8 hodin včetně všech přestávek a přerušení.
Minimální objednatelná jednotka pro tlumočení je 1/2 pracovního dne.

U kabinového tlumočení musí být kabina obsazena dvěma tlumočníky, ve výjimečných případech při nasazení jednoho tlumočníka je účtován stoprocentní příplatek.

Tlumočník má právo započítat si čas strávený na cestě mimo své bydliště do pracovního nasazení.

Pokud objednatel opomene akci stornovat, nebo se ji pokouší stornovat v době, kdy je již tlumočník cestou na akci a také se na tuto akci dostaví, bude účtována 100% částka z objednané doby tlumočení.

Nestandardní jazykové kombinace – individuální kombinace

Zákazník je oprávněn na vyhotovený překlad uplatnit reklamaci, a to co nejdříve po obdržení překladu, nejpozději však do 24 měsíců. Reklamaci lze uplatnit buď osobně, nebo zasláním překladu s uvedením důvodu reklamace e-mailem na adresu . Agentura zjištěné závady neprodleně odstraní na vlastní náklady.


Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ nebo jen www.coi.cz

Spotřebitel může využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Všechny výše uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Aktualizováno: 1. 1. 2016 22:13:53