Česky CZK English ENG
Překlady, tlumočení, konferenční servis
Gradient
MARVEL, s.r.o., V Jámě 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: +420 224 222 045

MARVEL s.r.o. zajišťuje specializované překladatelské a tlumočnické služby ve všech evropských a mimoevropských jazycích. Agentura byla založena v roce 1995 na základě znalostí situace v tomto oboru, kde sice již existuje poměrně rozsáhlá nabídka těchto služeb, v mnoha případech však zákazníci zjišťují, že kvalita překladů i tlumočení nepřispívá k dosažení jejich podnikatelského záměru, například při vyjednávání s potenciálními zahraničními partnery o realizaci velkých investičních projektů, uzavírání kontraktů, případně i při citlivém řešení právních sporů.

Agentura MARVEL přistupuje ke každému zákazníkovi individuálně a podle zjištěných potřeb v jeho konkrétním oboru činnosti sestaví tým kvalifikovaných překladatelů a tlumočníků, kteří jsou pak přidělováni na jednotlivé práce. Pro překlady určené zahraničním zákazníkům, partnerům nebo akcionářům českých podniků používá agentura překladatele, kteří jsou rodilými mluvčími jazyka, do kterého překládají, a ovládají příslušnou terminologii. Kvalitu výkonu překladatelů a tlumočníků sleduje průběžně odborná ředitelka agentury, která je absolventkou tlumočnicko-překladatelské katedry Karlovy univerzity a má 27 let praxe v tomto oboru.

Naším cílem je spolupracovat se zákazníky na základě vzájemného solidního obchodního i profesionálního vztahu. Jednou z podmínek spolupráce je zachování naprosté mlčenlivosti o získaných informacích.

Agentura je schopna, kromě poskytnutí všech typů překladatelských a tlumočnických služeb, včetně zajištění tlumočnické techniky, uspořádat na klíč jakoukoliv akci konferenčního typu - kongresy, konference, školení, tiskové konference, sympozia, firemní dny a další typy akcí.

Jsme jedna z mála překladatelských agentur, která je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001.

Do následujícího formuláøe mùžete napsat vaše námìty, pøipomínky a zkušenosti s našimi produkty èi naší spoleèností obecnì.

Vaše jméno:

 
Váš e-mail:


Zde napište Váš dotaz: